Akcia

pre podnikateľov a s.r.o.

Poistenie úveru

Poistné krytie zahŕňa:
- Poistenie pre prípad straty života
- Poistenie pre prípad úplnej trvalej invalidity, úplnej dočasnej invalidity, práceneschopnosť

Poistenie je daňový náklad