Všetko pre váš spokojný život

Čím sa zaoberáme

Úvery pre občanov

Úvery pre klientov so stálym príjmom vo výške od 300 do 3000 Eur

Akceptujeme exekúcie do výšky 5000€

Úvery pre podnikateľov

Biznis úvery vo výške od 500 do 33000 Eur

Kompletná ponuka služieb


Úver PRE OBČANOV

Úver je určený na riešenie nečakaných životných situácií a na vykrytie nečakaných výdavkov (napr. nedoplatok za energii, nákup spotrebnej elektroniky). Úver je určený klientom so stálym príjmom zo zamestnania (na SR aj v zahraničí) alebo dôchodcom (napr. výsluhový, starobný, vdovský a sirotský dôchodok).

Výška úveru

Od 300€ do 3000€

Doba splácania

Od 18 do 48 mesiacov

Výhody úveru

 1. bez uvedenia účelu klient nemusí uvádzať účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov
 2. rýchlosť poskytnutia finančných prostriedkov
 3. dostupnosť a osobný prístup k žiadateľovi pri vybavovaní žiadosti o úver
 4. individuálne a zvýhodnené posúdenie pre známych (vracajúcich sa) klientov spoločnosti
 5. možnosť poistenia schopnosti splácania úveru

Podmienky pre schválenie

pravidelný mesačný príjem

vek žiadateľa o úver: min. 18 rokov

Potrebné doklady

 1. občiansky preukaz
 2. výpis z bankového účtu
 3. kópia pracovnej zmluvy
 4. výplatná páska za posledné 3 odpracované mesiace

Úver BIZNIS ODMENA

Úver určený živnostníkom a podnikateľským subjektom, ktoré majú už svoju podnikateľskú minulosť a potrebujú na určitý, kratší čas finančné prostriedky na preklenutie nepredvídaných výdavkov, alebo na prefinancovanie svojich podnikateľských zámerov.

Výška úveru

1000 - 33000€

Doba splácania

12 - 48 mesiacov

Výhody úveru

 1. Možnosť predčasného splatenia
 2. Bez poplatku za poskytnutie úveru
 3. Deň splátky úveru na výber
 4. K žiadosti o poskytnutie úveru nie je nutné dokladať podnikateľský zámer
 5. Úroky z úveru sú daňovo uznateľný náklad
 6. Uznávame aj stratu do 5000€Podmienky pre schválenie

Minimálne ročná história na trhu

Minimálny obrat na úrovni 

5 000 € a viac

Potrebné doklady

 • OP žiadateľa (OP osôb, ktoré sú oprávnené konať za spoločnosť - konatelia - podľa výpisu z OR SR)
 • živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie/výpis z OR SR
 • kompletné daňové priznanie spolu s prílohami za posledný rok (V prípade elektronického DP postačuje doložiť potvrdenie o prijatí zo systému.)
 • výpisy z bankového účtu žiadateľa za 1 mesiac
 • potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, ak je dlh voči tejto inštitúcii väčší ako 300 €

Stovky spokojných klientov

Nájdeme to najlepšie riešenie